Kto musi powołać inspektora ochrony danych?

Jedną ze zmian jakie wprowadza RODO jest określenie administratora danych, którzy zobowiązani są do wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych. Podobną funkcję, znaną wcześniej na gruncie polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, pełnił Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI), jednak ustawa o ochronie danych…

Czytaj dalej

Wewnętrzny vs zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy i podmioty przetwarzające, którzy są zobligowani albo podjęli decyzję o powołaniu Inspektora Ochrony Danych w swojej organizacji, mają do wyboru szerokie spektrum możliwości pomoc specjalistów w tym zakresie. Powołanie IOD znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa w organizacjach. Jednak czy IOD…

Czytaj dalej

Rejestr czynności przetwarzania (wzór)

Każdy administrator danych osobowych zatrudniający powyżej 250 osób od 25 maja 2018 r. będzie obowiązany prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych. Obowiązek ten spoczywa również na procesorze.   reklama Do prowadzenia rejestru czynności będą również zobowiązane podmioty, które nie zatrudniają 250…

Czytaj dalej

Obowiązek informacyjny w GDPR

Zapraszam do lektury dwóch moich artykułów opublikowanych na portalu e-ochronadanych.pl o tematyce obowiązku informacyjnego w GDPR. reklama Jak będzie wyglądał obowiązek informacyjny w GDPR? – Artykuł ma na celu zarysowanie zakresu informacji, jakie powinny być przekazywane osobom, których dane dotyczą. Kiedy będziemy…

Czytaj dalej