Ciekawostki z historii pożyczania

Pożyczanie pieniędzy ma miejsce od setek lat. wstępnie nosiło nazwę lichwa i miało na celu nieetyczne wzbogacenie się pożyczkodawcy. wraz z upływem lat, gdy rozwijało się prawo, zmieniały się także zasady przyjmowania pożyczek. Współcześnie za ich dawanie odpowiadają przede wszystkim banki, zaś oferty dopasowane są do indywidualnychosobistychpreferencji pożyczkobiorców. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Co należy wiedzieć o historii pożyczek?

Co to była lichwa?

bazowym elementem lichwy w przeszłości było naliczanie zawyżonych odsetek bądź innych opłat, w związku z czym pożyczkodawca był w stanie w szybki sposób pomnożyć swój majątek. Było to działanie nieuczciwe, ponieważ czerpało z gorszej pozycji finansowej dłużnika. W momencie późniejszej spłaty długu nierzadko dochodziło do morderstw czy samowolnego zmieniania warunków pożyczki. Kiedy takich wydarzeń zaczynało być coraz więcej, zaczęto kształtować prawo podatkowe, które dobrze działa także dzisiaj. 

Pożyczki w starożytności

Pożyczki – nie tylko w przypadku pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od wieków. Historyczne wzmianki o pożyczaniu sięgają II w. p.n.e., gdy w wartościowych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólnikowe wskazówki o zasadach udzielania i przyjmowania pożyczek wśród osób ze sobą spokrewnionych. Następnie wzmianki można zauważyć w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy sięgali po inspiracje od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątkach ruchomych. Postęp bankowości uległ zahamowaniu na chwilę w momencie upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano spłatę pożyczki ziemią, co mogli wykonać również potomkowie pożyczkobiorcy, chociaż istniała możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Obecne sposoby pożyczania zaczęły kształtować się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Stanach Zjednoczonych istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą przeznaczoną dla różnych klientów, również tych mniej zamożnych. Pierwsze udzielone pożyczki musiały jednak zostać spłacone w ciągu 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. W dalszym ciągu miały cechy lichwy, ponieważ pożyczkobiorca musiał końcowo oddać znacznie większą sumę niż tę, którą pożyczył. Przyjaźniejsze dla dłużników oferty stworzyło m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które działało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na wiele lat, a odsetki roczne nie wynosiły więcej niż 6%.

Kształtowanie się brania pożyczek współcześnie

Obecnie banki i pozostałe placówki udzielające kredytów muszą rzetelnie przestrzegać prawa. Likwiduje to możliwość lichwy czy niestosownego podejścia do pożyczkobiorcy. Obecna ustawa o kredycie konsumenckim zmusza pożyczającego do podania rzeczywistej stopy rocznej oprocentowania oraz całkowitej ilości pieniędzy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed podpisaniem umowy. W dzisiejszych czasach lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

W jaki sposób znaleźć najlepszy bank dla swoich potrzeb?

W dzisiejszych czasach decyzja o wyborze banku nie nie sprawia najmniejszej trudności. Wszystkie placówki posiadają przejrzyste strony internetowe, na których można znaleźć wszystkie konieczne informacje dotyczące korzystania z oferty. ponadto należy sprawdzić tzw. rankingi. Ranking pożyczek tworzony jest w oparciu o najistotniejszych właściwości, takich jak RRSO, oprocentowanie lub prowizje banków. Na podstawie tego klient może dokonać wyboru banku z najkorzystniejszą ofertą dla siebie. Dzięki ustawom wiemy, że wzięta przez nad pożyczka będzie transakcją bezpieczną i tym samym nie narazimy się na lichwę.