Co powinno się wiedzieć o rozwiązywaniu sporów w sądzie?

Powszechnie wiadomo, że jak w konflikcie pojawiają się pieniądze to rozwiązanie tego bywa trudne. Niejednokrotnie rozstający się właściciele idą ze sporem do sądu w Kłodzku, ale czy zawsze jest to jedyne wyjście? Kiedy da się z tego zrezygnować i w jaki inny sposób rozwiązać nieporozumienie?

Jakie są sposoby rozwiązywania sporów?

Jednym z pierwszych sposobów, który stosują skonfliktowani kontrahenci jest mediacja. Jest to bardzo ciekawa metoda, w której pomiędzy pokłóconymi firmami pojawia się mediator, który pomaga w dojściu do konsensusu. To co jednak istotne – to strony same decydują. Drugą, zdecydowanie cięższą metodą, jest arbitraż, czyli przekazanie osobie trzeciej odpowiedzialności za rozstrzygnięcie konfliktu. Czasem jest to jedna osoba, lub 2-3 osoby, które najczęściej są ekspertami w danej dziedzinie i posiadają wymagane kompetencje, żeby spór rozwiązać. Na arbitraż mówi się także sąd polubowny i może on mieć formę niestałą oraz stałą.

Innym rozwiązaniem będzie wykorzystanie negocjacji albo facyliacji. Obydwie z tych metod nie wymagają obecności w kancelarii adwokackiej w Kłodzku i polegają przede wszystkim na wymyśleniu zadowalającego obie strony rozwiązania. Po zakończeniu negocjacji i facyliacji przedstawiciele mają obowiązek podpisać oświadczenie lub umowę, w których będą informacje o wyniku rozmów.

Jaka jest różnica między mediacją a negocjacjami

Po pierwsze negocjacje nie są regulowane przez przepisy prawa, a mediacja już tak. Na dodatek w trakcie mediacji koniecznie obecny musi być mediator, który kontroluje całą procedurę i pomaga w doprowadzeniu do konsensusu. Podczas negocjacji nie musi być osoby trzeciej. W rzeczywistości przedstawiciele spółek sami mogą rozmawiać na temat problemu, żeby oba przedsiębiorstwa były zadowolone z rezultatu. Najczęściej negocjacje są przy podpisywaniu umowy handlowej, kiedy obydwie strony mają inny pogląd i plan na realizację. W takich sytuacjach przedstawiciele spółek spotykają się i przedstawiają swoje propozycje i negocjacje trwają dopóki nie dojdą do porozumienia. Oczywiście podczas negocjacji przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z usług kancelarii adwokackiej, jednak nie jest to ich obowiązek. W momencie mediacji to mediator prowadzi rozmowę, nie przedsiębiorcy i to on ma za zadanie znaleźć rozwiązanie, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich, jednak nie narzuca on swojego rozwiązania. Takie rozwiązanie sporu jest o wiele prostsze i kosztuje mniej niż pójście do sądu.

Sąd Rejonowy i Polubowny – czym się różnią i który wybrać?

Zdecydowanie największą różnicą jest to jak szybko możemy rozstrzygnąć spór. Sprawy w sądzie mogą ciągnąć się nawet kilka lat, kiedy w sądzie polubownym można znaleźć bardzo szybki termin posiedzeń. Kolejną różnicą jest osoba, która prowadzi rozprawę. W sądzie będzie to sędzia, w przypadku arbitrażu będą to arbitrzy. Strony samodzielnie wybierają arbitrów i liczbę członków sądu arbitrażowego. Jest to niesamowicie duże ułatwienie nie tylko ze względu na możliwość dobrania najszybciej dostępnych albo wyrozumiałych arbitrów, ale również dlatego, że można postawić na członków najbardziej wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

Źródło: Adwokat z Kłodzka