Co to jest księgowość uproszczona?

Mała księgowość jest jedną z metod rozliczania właściciela firmy lub osoby fizycznej z fiskusem. Potocznie nazywa się to mała księgowość. Precyzyjniej mówiąc są trzy sposoby: karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany i podatkowa księga przychodów i rozchodów. Kryterium korzystania z tego sposobu jest nie przekroczenie rocznego przychodu 2 000 000 euro. W czasie, kiedy limit ten zostanie przekroczony, nieuniknione jest wprowadzenie pełnej księgowości. Warto wspomnieć, że ta metoda rozliczenia może być prowadzony samodzielnie przez właściciela jednoosobowej firmy, nie ma obowiązku korzystania z usług biura rachunkowego. Jedynym warunkiem jest poznanie podstawowych przepisów prawa zarówno podatkowego, jak i gospodarczego. 

Dla kogo jest księgowość uproszczona?

Każdy właściciel firmy po otwarciu firmy zadaje sobie pytanie jaką księgowość wybrać? Limit dochodów liczony jest po kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski 30 września w rokpoprzedający dany rok obrotowy. Jest to podstawowe kryterium. Przekroczenie tego limitu uniemożliwia zastosowanie metod rozliczania małej księgowości. Podmioty mogące stosować księgowość uproszczoną to:

  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki partnerskie,
  • osoby fizyczne,
  • spółki socjalne.

Księgowość uproszczona- podstawowe fakty

Księgowość uproszczona to przede wszystkim proste sposoby rejestrowania finansów przedsiębiorstwa. Wszystkie te sposoby mają za zadanie w prosty sposób rozliczyć finanse firmy, oraz w miarę możliwości nie generować dodatkowych kosztów. Jest to o tyle nieskomplikowana metoda, że sporo przedsiębiorców może poradzić sobie z nią samodzielnie. Jakie są sposoby prowadzenia małej księgowości?

  • Karta podatkowa – w tej sytuacji kwota podatku jest niezmienna- nie zależna od powstałych dochodów. Wysokość podatku liczona jest na podstawie wiadomości o prowadzonej działalności, liczby pracowników a także o liczbie mieszkańców danej miejscowości. W praktyce nie każdy właściciel firmy może korzystać z tego sposobu, ponieważ ma on dosyć skomplikowane zasady.
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów – w tej metodzie prowadzi się dokument, w której odnotowywane są wszystkie koszty i przychody przedsiębiorstwa. Na tej podstawie wyliczany jest podatek. Jest to powszechna metoda, a jaj plusem jest to, że przedsiębiorca nie płaci podatku w przypadku braku zysków.
  • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – w tej metodzie chodzi o to, aby przedsiębiorca zapłacił pewną stawkę podatku, który zależy od zakresu działalności. Minusem tego jest, że jeżeli przychody są mniejsze od kosztów, nadal jest obowiązek opłacenia podatku. 

Księgowość pełna a uproszczona

Oczywiście niektóre przedsiębiorstwa nie mają wyboru jeśli chodzi o wybór rozliczania się z urzędem skarbowym. Posiadają odgórnie narzucony nakaz prowadzenia pełnej księgowości- sytuacja ta dotyczy spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, kapitałowych, a także wszystkich przedsiębiorstw, których dochody przekraczają 2 000 000 euro. Można powiedzieć, że księgowość uproszczona jest tylko dla niektórych firm. Jeśli chodzi o pełną księgowość teoretycznie każde przedsiębiorstwo może z niej korzystać. Należy tylko pamiętać, że nie zawsze jest to korzystne w przypadku niewielkich podmiotów.