Czy praca zdalna znajdzie się w kodeksie pracy?

Skąd pomysł na dopisanie pracy zdalnej do kodeksu pracy?

Na początku 2020 kiedy w naszym kraju pojawiła się pandemia i duża ilość ograniczeń, konieczna była całkowita zmiana w sposobie działania wielu miejsc pracy. Niektóre sklepy zostały pozamykane, w wielu miejscach zostały wprowadzone zmiany, tak żeby jak najbardziej zminimalizować spotkania pracowników. W firmach, gdzie było to możliwe, pracownicy zaczynali pracować zdalnie i pojawił się wtedy problem z regulacją takiej pracy. Do tej pory nie było to popularne rozwiązanie, firmy zostały pozostawione same sobie przy ustalaniu zasad pracy na odległość.

Co zostanie dopisane do kodeksu pracy?

W kodeksie pracy, który ma opisać też pracę zdalną znaleźć się mają takie rzeczy jak:

  • określenie zasad realizowania pracy poza siedzibą firmy,
  • możliwość wykonywania pracy poza siedzibą firmy na prośbę pracownika,
  • prawo do anulowania pracy zdalnej tak samo przez kierownika, jak i przez pracownika,
  • unormowanie obowiązków pracodawcy w stosunku do pracownika,
  • kontrola pracy zdalnej osoby zatrudnionej przez pracodawcę,
  • zakaz dyskryminacji osoby zatrudnionej, która pracuje zdalnie

W rezultacie znajdą się w nim wszystkie potrzebne dane dające wytyczne tak samo dla osób zatrudnionych jak i pracodawców. To co jednak najbardziej istotne to, że pracodawca zgadzający się na pracę poza biurem osoby zatrudnionej mimo wszystko musi zapewnić mu przedmioty i sprzęt potrzebne aby wykonywać pracę, ale też pokryć wszystkie koszta, jakie będą związane z ewentualną naprawą urządzeń. Warto również wiedzieć, że możliwa jest tak samo praca zdalna na stałe jak i okazjonalna. W takiej sytuacji pracownik musi zanieść prośbę w postaci papierowej lub elektronicznej. Wspominając o okazjonalnej pracy zdalnej mamy na myśli pracę przez maksymalnie 12 dni w roku kalendarzowym. Co ważne to pracownik musi chcieć okazjonalnie wykonywać pracę z domu i pracodawca nie może sam go na nią wysłać.

Co z przepisami BHP podczas pracy zdalnej?

Pracownik wykonujący swoje obowiązki z domu również będzie zobowiązany stosować się do przepisów BHP. Jest tego jednak trochę mniej niż przy pracy w siedzibie firmy. Zapisy, które będą w nowym kodeksie pracy mają poruszyć temat oświadczenia, w którym pracownik poświadczy, że jego miejsce pracy w domu zapewnia bezpieczną i higieniczną pracę. Jeżeli jeszcze przed zawarciem umowy o pracę potencjalny zatrudniony zadeklaruje, że chce wykonywać pracę w pełni zdalnie, to będzie miał możliwość całe szkolenie BHP przejść w formie elektronicznej.

Jeśli wciąż nie wiecie co dokładnie zmieni się i jakie kroki powinniśmy poczynić z pracownikiem, który zgłosi chęć wykonywania zdalnej pracy w 100% albo także okazjonalnie to powinniście skontaktować się z kancelariami adwokackimi, które pomogą przy zrozumieniu zmieniających się przepisów. Odpowiednim kierunkiem będzie kancelaria adwokacka w Mińsku Mazowieckim, gdzie prawnicy są specjalistami w zakresie kodeksu pracy.