Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza

Każdy z nas prędzej czy później stanie w sytuacji, gdy potrzebne stanie się skierowanie do notariusza. Spis świadczeń notarialnych jest bardzo długi i różnorodny. Wedle zasad prawnych notariusz to zawód zaufania publicznego, w niektórych sytuacjach tytułuje się go także oficjelem państwowym a także funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle odpowiedzialna rola, zatem osoba mieszcząca się na tym miejscu miała obowiązek przejść szereg zadań dostosowujących do zawodu. 

Czym zajmuje się notariusz w Legionowie?

Notariusz to osoba, która wyznaczana jest w sytuacji, gdy adwersarze chcą nadać jakiemuś zdarzeniu formę prawną – notarialną. Jest to postać obowiązana do doglądania odpowiedniego przebiegu formalności interesanta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawoznawca, który jest uprawniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których według naszego prawa potrzebna jest pomoc notariusza. Na dodatek notariusz jest zobowiązany do zapewnienia klientowi wszystkich wskazówek potrzebnych do ukończenia formalności.

Prócz powinności, notariusz posiada także praktyki, które musi przestrzegać. Między innymi nie jest uprawniony by dokonywać czynności notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – nie obejdzie się bez pomocy notariusza

W momencie, gdy zastanawiasz się nad zakupem nieruchomości, budynku czy lokalu – nieodzowna będzie asysta notariusza. W kwestii umów sprzedaży związanych z nieruchomościami notariusz ma obowiązek sporządzić akt notarialny, który sprzedający i nabywca powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na powierzenie działki jest także opcja podpisania umowy przedwstępnej. W momencie, gdy sprzedający nie będzie wypełniał obowiązków z umowy, kupujący ma prawo dobiegać swoich praw na drodze sądowej.

Testament – pomoc notariusza będzie niezbędna

Na podstawie prawa testament niepotwierdzony przez notariusza jest w równej mierze ważny, co ten poręczony. Niemniej jednak czy jest on wiarygodny? W momencie, gdy chcemy mieć przekonanie, że nasza ostatnia wola zostanie spisana nieprzemijalnie i bezspornie, najlepiej skorzystać z usług notarialnych. Notariusz sporządzi twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu u notariusza

Istnieje wiele sytuacji, gdy nie myślimy o tym, aby stworzyć umowę najmu zatwierdzoną przez notariusza. Jest to ogromny błąd, który może skutkować złymi konsekwencjami w momencie problemów z wynajmującym lub właścicielem mieszkania. W przypadku, gdy wynajmujemy komuś lokal, umowa notarialna może stać się ratunkiem, kiedy nie posiadamy do końca zaufania do lokatorów. W momencie dociekania żądań mamy solidną podkładkę i jesteśmy chronieni prawem. Koszty tych umów są o wiele mniejsze, niż w przypadku tworzenia standardowego aktu notarialnego.

Źródło informacji: https://notariusz-legionowo.com.pl/