Jak zacząć pracę jako notariusz?

Notariusz z Legionowa to jeden z kilku zawodów prawniczych. Zajmuje się on przede wszystkim przygotowywaniem aktów notarialnych a także tworzy projekty aktów. Ponadto notariusz zajmuje się sporządzaniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, przyjmowaniem oświadczeń dotyczących spadków a także przechowywaniem depozytów. Osoba wykonująca zawód notariusza zobowiązana jest również do poświadczania własnoręcznego podpisu, czy też potwierdzić zgodność odpisu. Oczywiście, że notariusz wykonuje również szereg innych czynności notarialnych.

Zawód notariusz – jak nim zostać?

W notariacie mogą pracować tylko C którzy ukończyli studia prawnicze. Każdy absolwent tego kierunku może wybrać się na aplikację notarialną która daje szansę na pracę w notariacie. Na podstawie ustawy regulacyjnej dostęp do zawodu, osoba chcąca zdobyć zawód notariusza:

może być obywatelem jakiegoś kraju który wchodzi w skład do Unii Europejskiej lub krajów członkowskich EFTA,
musi odbyć 3,5-letnią aplikację a następnie asesurę notarialną, niemniej jednak z możliwością przerwania jej na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
jest zobowiązany, aby sporządzić chociażby siedemdziesiąt projektów aktów notarialnych i minimum czternaście projektów reszty czynności notarialnych,
musi zostać objęta patronatem zawodowego notariusza,
musi uzyskać pozytywny wynik na składającym się z trzech części egzaminie o charakterze praktycznym.

Kto mógłby zostać notariuszem?

Poza koniecznością spełnienia wszystkich wyżej wspomnianych warunków, notariusz powinien charakteryzować się specjalnymi cechami, które będą mu ułatwiać wykonywanie obowiązków. Z pewnością osobę wykonującą zawód notariusza powinna cechować uczciwość. Odpowiedzialność także jest ważną cechą, ze względu na to, że notariusz zajmuje się poświadczaniem oraz potwierdzaniem odpisów i reszty dokumentów.

Jakie są zarobki notariusza?

Tak naprawę ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Wysoką rolę jeśli chodzi o zarobki ma doświadczenie w pracy. Należy także pamiętać o taksie notarialną jest to określenie maxa zarobków za wykonanie konkretnej usługi. Wysokość taksy uzależniona jest od wartości przedmiotu który jest podstawą czynności notarialnej.