Jakie trzeba mieć kwalifikacje aby prowadzić biuro rachunkowe?

Co robi biuro rachunkowe?

Biuro księgowe jest firmą, która dba o takie rzeczy jak dla przykładu ogarnianie ksiąg rachunkowych, gromadzenie i przechowywanie całej dokumentacji księgowej, tworzenie sprawozdań finansowych, wyliczanie wyniku finansowego oraz kalkulacja aktywów i pasywów czy też określanie ich faktycznej wartości.

Kto może prowadzić biuro rachunkowe?

W 2014 roku zawód księgowego został uwolniony, co znaczy, że nie trzeba kończyć właściwych studiów oraz kursów w zakresie finansów żeby kierować biurem rachunkowym. Jedyne wymagania, które trzeba spełnić żeby obsługiwać księgi rachunkowe to posiadanie absolutnej zdolności do wykonywania we własnym imieniu czynności prawnych. To znaczy, że księgowość mają możliwość prowadzić osoby, których nigdy nie karano za przestępstwa finansowe i za przestępstwa skarbowe. Na dodatek księgowy koniecznie musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Jeśli księgowy, zanim uwolniono ten zawód, otrzymał certyfikat księgowy czy też świadectwo kwalifikacyjne to wciąż będzie mógł się nim posługiwać, powinno się jednak być świadomym, że żaden certyfikat nie jest aktualnie wymagany aby legalnie pracować w tym zawodzie.

Jak otworzyć własne biuro rachunkowe?

Co prawda żeby prowadzić biuro rachunkowe nie trzeba mieć wykształcenia finansowego czy też doświadczenia w księgowości, jednak bardzo potrzebne jest ciągłe aktualizowanie wiedzy z prawa podatkowego i gospodarczego. Rozporządzenia te bardzo dynamicznie ulegają zmianie i aktualizacją a każda osoba pracująca w biurze księgowym ma za zadanie ciągle taką wiedzę zdobywać.

W dodatku otwierając biuro rachunkowe musisz być świadom, że Klienci będą traktowali Cię jako znawcę. Do Twoich obowiązków więc poza organizowaniem ksiąg rachunkowych będzie monitorowanie sytuacji finansowej firmy i dostosowywanie odpowiednich form refundowania lub szukanie rozwiązań problemów finansowych. Nie posiadając/mając właściwej wiedzy możesz szybko stracić ich zaufanie a to skutkuje utratą klientów.

Jak widać więc nie trzeba mieć doświadczenia w rachunkowości aby założyć biuro rachunkowe ale zdobycie takiej wiedzy samodzielnie może być ciężkim zadaniem.

Źródło: Księgowa z Gdańska