Kraków – charakterystyka zabudowy

Dla wielu ludzi Kraków to przede wszystkim zabytki o dużym znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskiej zabudowy jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Długi czas był on główną siedzibą polskich królów, a także pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym toczyło się życie artystyczne, polityczne oraz intelektualne państwa. Także na Wawelu spoczęły szczątki polskich królów. Trochę poniżej Wawelu znajduje się Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Także one uznawane są za symbol Krakowa. Poza tym dzielnica Kazimierz obfituje w wiele zabytków. Na pewno Kraków to miasto z bogatą historią i wiekowymi, dobrze utrzymanymi zabytkami. Należy jednak pamiętać, że Kraków to również nowoczesna architektura. Nowe budynki łączą się z cennymi zabytkami. Ale czy zestawienie współczesnych budynków z tymi zabytkowymi zostało zrobione umiejętnie?

Kraków – część historyczna miasta

Kraków pod względem historycznym jest miejscem niecodziennym. Zlokalizowane jest w nim dużo znaczących zabytków, a zmiana w XVI wieku rezydencji królów do Warszawy nie umniejszyło jego wagi. Historia Krakowa jest zasadniczą częścią polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego wybudowano tam pierwszą szkołę wyższą – Akademia Krakowska. Największy rozkwit Krakowa miał miejsce w XVI wieku, kiedy to miasto zaczęło czerpać z Włoch ideę renesansu. Pomimo tego, że Zygmunt III Waza przeniósł dwór królewski do Warszawy, nie umniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wówczas też miasto to było niezwykle ważnym miejscem dla rozpowszechniania idei niepodległościowych, a pod koniec XIX i na początku XX nurt artystyczny Młoda Polska pozostawił ślad w postaci wspaniałej architektury czy sztuki. 

Kraków i jego współczesna zabudowa

Nowoczesne budownictwo jest wyjątkowym sprawdzianem dla zarządzania nieruchomościami w Krakowie. Współczesne budowle muszą być umiejętnie wplecione pomiędzy cennymi historycznymi budynkami. Inwestorzy przed postawieniem budynku muszą otrzymać specjalne zezwolenie ze względu na historyczne znaczenie tego miasta. Dobrze wpleciona  współczesna architektura sprawia, że to miasto posiada niepowtarzalny klimat. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz oraz Unity Centre. Kraków jest miejscem, gdzie powstaje dużo nowoczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych głównie człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na najwyższym poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa miasta charakteryzuje się także tym, że biurowce nie są postawione w jednym miejscu, a rozproszone w kilku różnych częściach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków jest atrakcyjnym miastem również dla biznesu.

Czy w Krakowie znajduje się wiele miejsc zielonych?

Miasto rozwija się także pod względem obszarów zielonych. Miasto dąży do stworzenia wielu niewielkich, zielonych skwerków, do których każdy mieszkaniec będzie miał niedaleko. Powstaje coraz więcej tzw. parków kieszonkowych, które są bardzo powszechne na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa obecnie zielona rewolucja. Miasto inwestuje także duże pieniądze w odrestaurowanie istniejących już parków.  

Kraków i jego niespójna zabudowa

Od jakiegoś czasu ma miejsce dyskusja na temat bezładnej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia połączenie zabudowy zabytkowej z zabudową współczesną jest niełatwym celem. Część radnych miasta oraz mieszkańców ma wątpliwości, czy zgody na nowe inwestycje nie były wydawane zbyt lekkomyślnie – z korzyścią dla deweloperów i szkodą dla mieszkańców. Z pewnością niektóre obszary nie powinny być zabudowywane, a planowane są na ich terenie budowy. Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują błędy w polskim prawie budowlanym, a urzędnicy nie mają możliwości, aby zablokować nirozsądne budowy. Część pozwoleń na budowę trafiła do sądu, gdzie udowodniono dużo zaniedbań z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w efekcie których zabroniono częśći budów.