Notariusz – kiedy korzystamy z jego usług i ile mu płacimy?

W realiach, w którym(ych) przyszło nam żyć rzetelny notariusz jest ciągle w cenie. Jest przecież bardzo dużo interesów, do których zgodnej(go) z prawem załatwienia konieczny jest pieczątka notariusza. Kwestie|sprawy dotyczące  podziału majątku, jego przekazania, czy też {realizacji|wypełnienia] testamentu nie mogą być załatwiane na płaszczyźnie międzyludzkiej. Prawo reguluje tego typu kwestie w jasny sposób – do realizacji tego typu spraw powoływana(y) jest odpowiedni pośrednik. Oczywiście nic za darmo. Notariusz za swoje usługi pobiera należytą opłatę. Jak to wygląda w praktyce? Z jakimi kwestiami udajemy się do notariusza w Łodzi?

Kancelaria notarialna – kiedy ją odwiedzić?

Można mieć prawie stuprocentową pewność, że każdy przynajmniej raz w życiu skorzysta z usług notariusza. Jest to osoba, który umożliwia legalizację wielu elementów tworzących naszą rzeczywistość. Notariusz jest zawodem(ów) zaufania publicznego, co wiąże się z tym, iż przysługuje mu identyczna ochrona jak funkcjonariuszom publicznym. Notariusz 

Ogólnie rzecz ujmując, zajmuje się on tworzeniem aktów stosowania prawa. Przysługuje mu także legitymacja do wykonywania czynności notarialnych. Prawo do wykonywania zawodu notariusza nadaje odpowiedni minister – w Polsce jest to minister sprawiedliwości. Według obowiązującego prawa wszelkie czynności przypieczętowane przez notariusza mają charakter dokumentów prawnie obowiązujących. Inaczej mówiąc, notariusz bada czy przygotowane zaświadczenia są zgodne z obowiązującym prawem.Daje tym samym gwarancję, że wszystkie procedury odbywają się zgodnie z z prawem.

Jakie to czynności? Jest ich bardzo dużo. Są to przeważnie tzw. przypadki życiowe. Są związane z zakupem bądź sprzedażą nieruchomości, wszelkimi aktami poświadczającymi własność i przenoszenia tejże własności na inne osoby fizyczne. Notariusz jest potrzebny również podczas zakładania spółek czy w sprawach testamentowych. A to jedynie część z całości.

Funkcjonowanie notariuszy odciąża sądy(om). Cześć spraw może być bowiem rozstrzygana przez urzędników notarialnych. Mowa głównie o umowach dwustronnych, ale nie tylko. 

Od czego zależy wysokość opłat notarialnych?

Oczywiście notariusze za swoją pracę kasują odpowiednie taksy. Ich wysokość jest zróżnicowana. Na wycenę usług notarialnych składają się różne elementy. Renoma, lokalizacja, a także istota sprawy. Można zakładać, że Łódź, ulica Piotrkowska będzie ciut kosztowna niż centrum Kluczborka. Także doświadczony notariusz może oczekiwać wyższej zapłaty niż początkujący.

Jednak trzeba wiedzieć, że właściwe rozporządzenie przewiduje maksymalną kwotę opłat notarialnych. Są to ceny maksymalne dla danej czynności notarialnej. Pracownik notarialny nie może żądać prowizji powyżej tych limitów. Warto sprawdzić poglądowo jakie to kwoty.

  • wartość 10 tys. – 30 tys. zł – 310 zł + 2 % od nadwyżki powyżej 10 000 zł.
  • wartość 60 tys. -1 mln zł –  1010 + 0.4% od nadwyżki powyżej 60 tys. zł
  • wartość powyżej 1 mln zł – 4770 zł + 0.2% od nadwyżki powyżej 1 mln zł
  • umowa majątkowa dla małżonków – 400 zł
  • testament – 50 zł
  • pełnomocnictwo – 100 zł

Są to maksymalne kwoty wskazane przez ministerstwo. Skutkiem ustawowo wskazanych limitów jest to, że nie da się uniknąć opłaty notarialnej. Jednak zazwyczaj jest to usługa warta swojej ceny.

Notariusz – wybierz dobrze

Zamierzając wizyty u notariusza dobrze jest zrobić rozpoznanie. Koniec końców, ciesząca się dobrą opinią kancelaria notarialna w Łodzi przy ulicy Piotrowskiej będzie chętniej odwiedzana niż nikomu nieznana usługa świadczona na obrzeżach. Czasem jednak można się zaskoczyć – miejsce prowadzenia praktyki notarialnej ma znacznie mniejsze znaczenie niż rzetelność notariusza. To właśnie za wiedzę wynagradzany jest ten zawód.