O mnie

Witaj, nazywam się Maciej Chodorowski. Jestem prawnikiem specjalizującym się w prawnej ochronie informacji, a w szczególności w ochronie danych osobowych .

Studia prawnicze ukończyłem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwrsytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, broniąc prace magisterską pod tytułem „Pojęcie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jej ochrona w świetle ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”, którą pisałem pod kierownictwem prof. Ryszarda Skubisza.

Podczas studiów aktywnie działałem w Kole Naukowy Prawa Własności Intelektualnej UMCS, na początku będąc jego członkiem, a następnie prezesem zarządu. Pracując w Kole byłem pomysłodawca oraz realizatorem wielu nowatorskich projektów m.in: Konkurs Ip Contest czy Szkoły Prawa Własności Intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywałem współpracując z kancelariami prawnymi oraz firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie informacji. W 2016-2017 r. byłem redaktorem naczelnym portali branżowych e-ochronadanych.pl (najstarszy portal o ochronie danych) oraz gdpr.pl  (największy portal o RODO).

Swoją wiedzą dziele się jako:

  • wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych na UMCS w Lublinie;
  • trener na szkoleniach z zakresu danych osobowych
  • autor artykułów naukowych w monografiach prawniczych m.in. :
    • Unijna reforma ochrony danych osobowych – największe wyzwania dla polskiego przedsiębiorcy  [w:], Własność intelektualna w działalności gospodarczej, (red. dr A. Niewęgłowski), wyd. C. H. Beck, Lublin 2017, Wyd. I.
    • Nowe prawa i obowiązki administratorów bezpieczeństwa informacji (inspektorów ochrony danych) w świetle najnowszych opinii wydanych przez Grupę Roboczą art. 29 [w:], Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Wybrane zagadnienia., (red. dr M. Kawecki, r. pr. Tomasz Osiej), wyd. C. H. Beck, Warszawa 2017, Wyd. I.

linked    goldenline

Zobacz mój profil na:

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o tym blogu zapraszam Cię pod ten link

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą tutaj znajdziesz więcej szczegółów

Jeżeli chcesz skontaktować się ze mną odwiedź tą stronę