Rodzaje mikroskopów – wszystko, co musisz wiedzieć

Mikroskop umożliwia nam oglądanie malutkich eksponatów, których nie jesteśmy w stanie ujrzeć gołym okiem, lub takich które widzimy, ale przyjrzenie się jakimś fragmentom i drobiazgom nie jest możliwe. Urządzenie to składa się z układu optycznego i mechanicznego. Układ optyczny jest odpowiedzialny za należyte oświetlenie próbki i jej powiększanie. Układ mechaniczny gwarantuje prawidłowe położenie elementów układu optycznego.

Jakie mikroskopy wyróżniamy?

Znajdziemy duże ilości najróżniejszych mikroskopów, które różnią się od siebie zastosowaniem, miejscem, w którym są wykorzystywane oraz szczegółowością, którą zapewniają podczas ich używania. Początkowo wszystkie tworzone mikroskopy były typu optycznego, jednak od tamtego czasu udoskonalono wyraźnie te urządzenia i aktualnie rozróżnić możemy przynajmniej kilkanaście różnych typów mikroskopów. Są to na przykład mikroskop akustyczny, elektronowy, holograficzny, operacyjny, porównawczy, stereoskopowy i mikroskop konfokalny.

Jakie są różnice pomiędzy mikroskopami?

Mikroskopy mają inne sposoby funkcjonowania, dla przykładu mikroskop akustyczny wykorzystuje fale ultradźwiękowe do otrzymywania powiększonego obrazu, a mikroskop holograficzny wykorzystuje pomiar natężenia i fazy promieniowania rozproszonego przez obiekt. Mikroskop atomowy natomiast korzysta z wiązki elektronów żeby dostać obraz. Im większa energia elektronów, tym krótsza ich fala i większa rozdzielczość mikroskopu. 

Część z mikroskopów jest zmodernizowanym typem mikroskopu optycznego jak dla przykładu mikroskop pomiarowy, który wykorzystywany jest przy bezdotykowym mierzeniu długości w układzie współrzędnych prostokątnych a także biegunowych a także kątów, lub mikroskop fluorescencyjny, który działa na zjawisku fluorescencji i fosforescencji, zamiast, lub wspólnie ze zjawiskami odblasku i absorpcji światła. Tak samo jest także przy mikroskopie stereoskopowym, który odróżnia się również tym, że ma dwa okulary, zamiast jednego, co pozwala na przestrzenne oglądanie powiększanego projektu.

Gdzie można wykorzystać mikroskop konfokalny?

Mikroskop konfokalny jest inną odmianą mikroskopu świetlnego. Analogicznie do mikroskopu optycznego do tworzenia obrazu korzysta z widma światła widzialnego. Wyodrębniamy dwa mikroskopy konfokalne – jedne, które używają wiązkę promieni laserowych, i drugie, które używają punktowego światła białego.

Różnica pomiędzy mikroskopią optyczną a konfokalną jest taka, że do obiektywu mikroskopu konfokalnego dochodzi jedynie światło z jednej płaszczyzny ogniskowania a nie tak jak przy mikroskopie optycznym, z całego przekroju egzemplarza. Dzięki temu uzyskujemy pogłębiony kontrast oraz rozdzielczość.

Mikroskop konfokalny znajduje zastosowanie w dermatologii przy robieniu nieinwazyjnej diagnozy. Pozwala ona na oglądanie skóry in vivo – czyli na żywym organizmie. Jest używany również w okulistyce. Pozwala on na należyte rozpoznanie schorzeń rogówki, ale też podczas korzystania z mikroskopu konfokalnego możliwa jest obserwacja zapaleń albo guzów w spojówce.

Źródło: Kawaska – mikroskop konfokalny