Rozliczenie roczne – jakie są kary z nią związane?

Czasu na rozliczenie za rok podatkowy podatnicy mają wiele. Deklarację roczną musisz złożyć do końca kwietnia. Co w przypadku, gdy podatnik o tym zapomni?

Rozliczenie roczne – popełniane błędy

Nie zapominajmy, że księgowość rozliczenia rocznego należy wypełnić w pełni starannie oraz we wskazanym terminie. Jeśli potrzebujesz przy tym pomocy napisz do osoby zajmującej się księgowością w Skierniewicach. Kodeks karny skarbowy jest jasny, wszystkie uchybienia podczas rozliczania całorocznych dochodów może być podstawą do ukarania podatnika. Na podstawie art. 54 KK kary są nakładane na przedsiębiorcę jeśli zostanie stwierdzone, że uchyla się on od opodatkowania, nie ujawniając odpowiedniemu organowi przedmiotu albo jeśli nie składa deklaracji, co jest związane z uszczupleniem sumy która należy dla państwa. Organy skarbowe mogą wymierzyć podatnikowi karę w przypadku gdy nie złoży on deklaracji rocznej bądź nieuregulowania w terminie niedopłaty podatku.

Kary za opóźnienie związane z rocznym rozliczeniem

Złe konsekwencje może odczuć podatnik również gdy w deklaracji rocznej znajdą się błędy wynikające z niepoprawnego wypełnienia deklaracji. Zgodnie z art. 56 KKS jeśli podatnik składa organowi podatkowemu niezgodną z prawdą deklarację, nie informuje o zmianie danych lub zataja pewne dane, jest narażony na konsekwencje prawne. Czyli samo złożenie deklaracji nie chroni przed karami. Podatnicy, którzy przez nieuwagę popełnili jakiś błąd w deklaracji, nie powinni obawiać się od razu konsekwencji które wynikają z Kodeksu karnego skarbowego, szczególnie jeśli szkodliwość czynu nie jest zbyt duża. Tego typu negatywne konsekwencje czekają podatników, którzy umyślnie złożyli kłamliwą deklarację.