Jakich dokumentów może żądać pracodawca?

Gdy rozpoczynamy pracę, pracodawca może żądać od nas przekazania mu określonych dokumentów. Mimo, że katalog dokumentów jakich można żądać jest jasno określony, często pracodawcy pozyskują  dokumenty zawierające dane osobowe do których przetwarzania nie są uprawnieni. Pracodawca w związku z nawiązaniem stosunku pracy…

Czytaj dalej