Tłumacz przysięgły – czym dokładnie się zajmuje?

Tłumacz przysięgły – prawie każdy o nim słyszał, ale nie każdy właściwie wie co robi i jaka jest jego odpowiedzialność. Czasami urzędy obligują do tłumaczenia wybranych dokumentów na inny język obcy. W takiej sytuacji oczywiste jest, że trzeba znaleźć rzetelnego tłumacza. Czasami, szczególnie jeśli chodzi o dokumenty niezwykle istotne jest, że nie chcemy odpowiadać za błędy tłumacza. Wówczas z pomocą przychodzi tłumacz przysięgły. Można powiedzieć, że jest to osoba zaufania publicznego. Przekazując dokumenty do przetłumaczenia takiemu profesjonaliście możemy być pewni, że tłumaczenie będzie poprawne. Jest to zawód, rejestrowany na liście Ministerstwa Sprawiedliwości i regulowany przez odpowiednie przepisy. Czym dokładnie zajmuje się tłumacz przysięgły? Jaką odpowiedzialność ponosi za błędne tłumaczenia? Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

Czy każdy może zostać tłumaczem przysięgłym?

To, jak zostać tłumaczem przysięgłym regulowane jest przez właściwą ustawę. Na pewno taka osoba musi ukończyć studia wyższe z zakresu filologii, bądź podyplomowe specjalność tłumaczenia. Tłumacz przysięgły języka angielskiego powinien ukończyć studia wyższe z filologii angielskiej, natomiast tłumacz języka niemieckiego filologię germańską. Obowiązkowo musi mieć obywatelstwo polskie, a także być osobą niekaraną. Taki tłumacz w Polsce na pewno powinien znać język polski, a także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Ponieważ tłumacz jest osobą zaufania publicznego, obowiązuje go stosowny egzamin z tłumaczeń z języka polskiego na obcy, i w drugą stronę. Warto pamiętać, że każdy język ewoluuje, przez co itotne jest, aby taka osoba nieustannie poszerzała swoje kompetencje z tego zakresu. Taki specjalista z pewnością musi być odpowiedzialny, ponieważ często pracuje na dokumentach poufnych. 

Czym właściwie zajmuje się tłumacz przysięgły?

Zakres różnego rodzaju pism i dokumentów, jakie tłumaczy taki profesjonalista jest bardzo szeroki. Najczęściej poza tłumaczeniem pisemnym tłumacz w swojej ofercie ma również tłumaczenia ustne.  Dokumenty i pisma z jakimi pracuje tłumacz przysięgły to m.in.:

 • kwestionariusze osobowe;
 • korespondencja,
 • umowy cywilno – prawne,
 • oferty handlowe,
 • prace magisterskie,
 • rozliczenia podatkowe,
 • różnego typu zaświadczenia z urzędów,
 • zaświadczenia o zameldowaniu,
 • umowy kupna- sprzedaży pojazdów,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów.

Oczywiście nie jest to pełna lista dokumentów z jakimi tłumacz przysięgły ma do czynienia. Takich różnego rodzaju pism jest znacznie więcej. Kiedy wymagane jest tłumaczenie ustne? Czasami zdarza się, że niezbędne jest tłumaczenie ustne, są to m.in.:

 1. tłumaczenia w czasie kupna nieruchomości w biurze notarialnym,
 2. tłumaczenia podczas rozmów handlowych,
 3. tłumaczenia w czasie wizyt w urzędach,
 4. tłumaczenia na różnego typu konferencjach oraz wiele innych. 

Czasami takie biura tłumaczów przysięgłych np. w Gdyni prowadzą również specjalistyczne szkolenia językowe dla firm. 

Czym różni się tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy niezbędne jest tłumaczenie tekstu, książki bądź jakiejś instrukcji obsługi, warto wówczas iść do zwykłego tłumacza. Kiedy z kolei wymagane jest tłumaczenie np.: aktów notarialnych, dokumentów bankowych, dokumentów przetargowych, aktów urodzenia, wymagana jest pomoc tłumacza przysięgłego. Także przy tłumaczeniach prac magisterskich albo dyplomowych potrzebny jest tłumacz przysięgły. Jego podpis i pieczęć pod takim dokumentem nada mu odpowiedniej mocy prawnej. Ważną różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym, jest także odpowiedzialność jaka ponoszą za poprawność tłumaczeń.

Tłumacz przysięgły swoją pieczęcią gwarantuje, że wykonane przez niego tłumaczenie jest solidne i bez błędów. Ponosi on odpowiedzialność cywilną za możliwe niepoprawności czy przeoczenia. Jeśli klient poniesie stratę wynikającą z błędu tłumacza, może domagać się rekompensaty od niego. Czasami, kiedy błąd jest naprawdę dużej wagi, może skończyć się to utratą prawa do wykonywania zawodu. Dlatego niezwykle istotne jest, żeby taka osoba stale podnosiła swoje kwalifikacje, żeby nie ponosić dużych konsekwencji. Zawód tłumacza przysięgłego jest na pewno trudnym zawodem, oraz wyjątkowo odpowiedzialnym. Dlatego nie każdy może nim zostać. Z pewnością poza perfekcyjną znajomością języka, musi posiadać odpowiednie zdolności.