Zatrudniasz pracownika z Ukrainy? Koniecznie o tym pamiętaj!

Bezsprzecznie do Polski przybyło wiele osób z Ukrainy. W przypadku, gdy prowadzisz firmę i zamierzasz zatrudnić tych ludzi {to zachęcamy do przeczytania naszego tekstu|przeczytaj nasz artykuł, aby dowiedzieć się {kilku kluczowych rzeczy|ważnych informacji o tym jak zatrudnić ukraińca.

To należy mieć w pamięci zatrudniając osobę z Ukrainy.

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy jest w miarę łatwe. Osoby pochodzące z Ukrainy przyjeżdżają do naszego kraju dzięki ruchowi bezwizowym na 90 dni bądź posiadając ważną wizę. Osoby pochodzenia ukraińskiego, które mają w planie zacząć pracować w Polsce wydaje się wizę typu D, czyli tzw. pracownicza, która uprawnia do zaczęcia pracy i pobytu w Polsce przez 180 dni w ciągu roku.

Co zrobić aby pracownik otrzymał wizę|Co powinien zrobić właściciel firmy aby pracownik pochodzący z Ukrainy otrzymał taką wizę

Zacznijmy od tego, że niezbędna jest wizyta w Powiatowym Urzędzie Pracy, przekazanie oświadczenia o zatrudnieniu osoby pochodzącej z Ukrainy i uiszczenie 30 zł opłaty za dokument. Gdy już Powiatowy Urząd Pracy wpisze oświadczenie do ewidencji jest ono przekazywane pracodawcy, który z kolei daje je kandydatowi w oryginale. Bazując na wydanym oświadczeniu ukrainiec występuje o wizę typu D.

{Jak wygląda kolejny etap legalizacji pracy

W przypadku, gdy przyszły pracownik otrzymał wizę i przybył do Polski pracodawca jest o krok od sukcesu! Teraz należy podpisać umowę. Należy pamiętać, że dobrze by było, gdyby była sporządzona w języku ukraińskim – zazwyczaj pracownicy ze wschodu chcą podpisywać umowy dwujęzycznej. Taki stan rzeczy sprawi, że przedsiębiorca będzie zabezpieczony  zarówno na wypadek kontroli Państwowej Inspeksji Pracy, ale też pracodawca zwiększa zaufanie do siebie i firmy. Koniecznie należy mięć w pamięci, aby punkty umowne były identyczne jak te w zarejestrowanym w Państwowym Urzędzie Pracy oświadczeniu.

Pamiętak także, że jednocześnie z podpisaniem umowy dający pracę, chcący zalegalizować stanowisko pracowników pochodzących z Ukrainy w Polsce, musi poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu przez Ukraińca pracy – ma obowiązek zgłosić ten fakt najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika z Ukrainy. Kolejna wizyta w urzędzie odbędzie się jeżeli zmieni się stawkę, stanowisko pracy albo miejsce, gdzie jest wykonywana.